MED POINT,
Poliklinika prof. Řeháka

Poliklinika profesora Řeháka

Navazuje na tradici „rodinných lékařů“. Nabízíme ve vybraných oborech péči předními specialisty v ČR. Formou pracovně lékařských služeb pečujeme o zaměstnance našich firemních klientů. Naším cílem je především vytváření důstojných podmínek pro všechny pacienty jak po stránce odborné, tak i společenské.

Poliklinika profesora Řeháka

Poliklinika disponuje:

vlastními ambulancemi,
specializovanými poradnami,
fyzioterapií,
operačním sálem.

Poliklinika profesora Řeháka

Poliklinika má na zdravotní péči uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Historie Polikliniky
a společnosti MED POINT, spol. s r.o.

Poliklinika profesora Řeháka

Poliklinika profesora Řeháka vznikla jako společný projekt partnerů se zkušenostmi v oblasti humánní laboratorní diagnostiky a poskytování nadstandardní ambulantní zdravotní péče.
V názvu polikliniky vzdáváme čest prof. MUDr. Františku Řehákovi, DrSc., nestoru české a československé chirurgie, který v našem zdravotnickém zařízení strávil posledních několik let své aktivní praxe.

Poliklinika profesora Řeháka

Zakladatelé jsou společnosti MED POINT a synlab czech.

Poliklinika profesora Řeháka

Společnost MED POINT, spol. s r.o. byla založena v roce 1994 a od svého počátku se orientovala na vysokou kvalitu a formu poskytování ambulantní lékařské a zdravotní péče.

Posláním společnosti MED POINT, spol. s r.o. je vytváření fyzické, psychické a sociální pohody pacientů s vědomím, že zdraví neznamená pouhou nepřítomnost nemoci. Pro plnění tohoto poslání jsme vytvořili veškeré potřebné podmínky a náš lékařský tým je schopen a stále připraven pečovat na vysoké odborné úrovni o zdraví všech pacientů.

Poliklinika profesora Řeháka

(ke stažení ve formátu pdf.)

Dlouhodobá komplexní péče o vaše zdraví MED POINT