Pracovnělékařské služby

Poliklinika profesora Řeháka

Firmám nabízíme kompletní pokrytí při plnění zákonné povinnosti – zajištění pracovnělékařských služeb.*
Firmy mohou také využít nabídku členských karet MED-POINT jako benefit pro své zaměstnance.

Provádíme:

Preventivní prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci.
Hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví.
Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací.
Školení v poskytování první pomoci.
pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Při jejich řešení nabízíme:

Individuální přístup a individuální návrh rozsahu preventivních zdravotních služeb.
Odborné poradenství pro zaměstnavatele, definování potenciálních rizikových faktorů pracovního prostředí, kategorizaci prací.
Zprostředkování služeb širokého spektra lékařských specialistů.

*zákon č. 373/2011 o specifických zdravotních službách, zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví,
vyhl. Min. zahr. věcí 145/1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách.

Přímý kontakt

Pro objednání, prosím, kontaktujte:

Tereza Pokorná

+420 277 779 747

+420 776 649 949

med-point@med-point.cz

MED-POINT lékařské služby s.r.o.
Stroupežnického 522/18
150 00 Praha 5 – Smíchov

Spolupracujeme

Dlouhodobá komplexní péče o vaše zdraví
i zdraví vašich zaměstnanců v MED-POINT