Poliklinika profesora Řeháka

Navazujeme na osvědčenou tradici rodinných lékařů.
Pečujeme o jednotlivé pacienty i firemní společnosti.
Naším cílem je vytvářet důstojné podmínky pro pacienty a to jak po stránce odborné, tak i společenské.

MED POINT s.r.o

Vlastní ambulance,
specializované poradny,
fyzioterapie,
operační sál.

MED POINT členské karty

Dlouhodobá péče o zdraví

Komplexní řešení pro firmy

Kde nás najdete

Stroupežniského 18
150 00 Praha 5

Kontakty pro objednání:

+420 277 779 735

+420 277 779 746

Poliklinika prof. Františka Řeháka​

Zdravotnické zařízení nese jméno jednoho z nejvýznamnějších představitelů české chirurgie 2.poloviny 20.století – prof. MUDr. Františka Řeháka, DrSc.
Jeho vědeckou a odbornou doménou byla nejen všeobecná chirurgie, ale zejména hrudní chirurgie včetně problematiky transplantací plic.

Byl dlouholetým přednostou III. chirurgické kliniky 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vychoval mnoho úspěšných pokračovatelů.

Svá poslední plně aktivní léta věnoval i práci v našem zdravotnickém zařízení, čímž velmi významně přispěl nejen ke zvýšení odbornosti a profesionality, ale i prestiže naší polikliniky.

prof. MUDr. František Řehák, DrSc.

Péče, kterou potřebujete,
kdykoliv ji potřebujete